In het eerste kennismakingsgesprek wordt samen met de cliënt gekeken naar de aanleiding voor de kennismaking. Het doel is bij de kern van de zaak te komen.

In de vervolggesprekken wordt de cliënt zich gaandeweg bewust van hoe hij in het leven staat en hoe hij zich verhoudt tot zichzelf en zijn omgeving en de rollen die hij vervult. In dit proces van bewustwording herkent de cliënt welke aspecten belangrijk voor hem zijn en welke keuzes hij kan maken om verder te groeien. De psychosyntheticus lost de problemen van de cliënt niet op, maar helpt de cliënt zijn eigen visie, kracht en creativiteit te hervinden, vanuit mildheid, respect en liefde voor wie de cliënt in wezen is. Dit gebeurt middels gesprekken. Daarnaast kunnen, afhankelijk van wat er nodig is en de wens van de cliënt, andere technieken gebruikt worden, zoals het schrijven van een biografie, tekenen, werken met verbeelding.

Vervolggesprekken kunnen binnen het kader vallen van;

- psychosynthese therapie en counseling is een vorm van lange tot middellange begeleiding gericht op vragen naar betekenis in ons leven. Deze kunnen zijn ontstaan naar aanleiding van een of meerdere ervaringen of gebeurtenissen, die de cliënt geraakt heeft op het gebied van werk of privé.

- psychosynthese coaching is gericht op praktische ondersteuning van doelgerichte vragen.

- psychosynthese loopbaan coaching is voor mensen die het gevoel hebben niet op de juiste werkplek te zitten, het gevoel hebben andere kwaliteiten van zichzelf voor werk te willen inzetten of het verlangen hebben iets geheel anders te willen doen. In gesprek kijken we samen naar de behoeften en verlangens van de cliënt in de context van werk.