Herken je dit?

● klachten die samenhangen met stress en/ of overbelasting,

● levensvragen, die kunnen voortkomen uit algemene onvrede met het bestaan of het ervaren van leegte en zinloosheid,

● verliesverwerking, bijv. na echtscheiding, overlijden of bij chronische en/ of ernstige ziekte,

● ongenoegen in arbeidsverhoudingen; met collega’s en/ of leidinggevenden,

● verlangen naar meer inzicht in jezelf en de rollen die je vervult,

● behoefte aan zingeving en verdieping.

Dit zijn een aantal aanleidingen die je bezig kunnen houden en waar ik je bij kan ondersteunen. In de gesprekken kunnen we stil staan bij wat er in je leven speelt, wat er ontbreekt of hoe je je leven eigenlijk zou willen leven. Door situaties te bekijken, kun je zien hoe je gewend bent de dingen te doen en hoe jij je verhoud tot de uiterlijke wereld.